Geschiedenis

De eerste Oudejaarscrossloop in Vorden is georganiseerd in 1980. Het initiatief is genomen door Johan Pardijs en enkele andere enthousiastelingen, allen leden van de Vordense Rijwiel en Tourclub VRTC. Johan Pardijs (1941), zelf indertijd een begenadigd sportman, zowel als hardloper, fietser en schaatser, had zijn sportarchief goed op orde en koesterde veel herinneringen aan de door hem georganiseerde sportevenementen.

Al vanaf de beginjaren waren start en finish op het terrein van de Voetbalvereniging Vorden, destijds nog bij de oude houten kantine, die met haar planken vloer en warme potkachel voor warmte en een gezellige sfeer zorgde na afloop van de cross. In de beginjaren waren de afstanden 2.5, 5, 10 en 15 km, waarbij elke afstand apart was uitgezet.

Later is dat overgegaan naar één ronde van 5 km waarbij de afstanden 5, 10 en 15 km werden. Sindsdien zijn de afstanden niet meer veranderd, maar wel is in 2008 teruggegaan naar een grote ronde per afstand.

In het eerste jaar, 1980, was het weer erg slecht, met daardoor erg natte, blubberige paden. Startnummers waren er nog niet en er was ook nog geen sponsoring. Een beperkt aantal vrijwilligers was behulpzaam bij de organisatie, vooral bestaande uit de echtgenotes van de organisatoren.

De eerste jaren was er zeer veel belangstelling, met een maximale deelname van 350 deelnemers in 1984. De prijzen werden beschikbaar gesteld door de lokale Vordense middenstand en bestonden vooral uit “eetbare waar”. Ooit was er een vegetariër die als eerste prijs een vleespakket won……hij was echter erg blij met de vervangende tweede prijs: een krentenbrood!

In 1980 ging het om een lokale cross, waarbij uiteraard geprobeerd werd zo goed mogelijk te presteren, maar waarbij het vooral toch om informele gezelligheid ging. Winnen was secundair, en van prijzengeld was al helemaal geen sprake.

In de tachtiger jaren is nog wel eens gebeld door sporters die om startgeld vroegen, dat werd toen niet gegeven en dat is tegenwoordig niet anders. Eén ding is wel veranderd met betrekking tot de prijzen: in de beginjaren heeft Johan Pardijs nog wel eens een prijs nagebracht naar een prijswinnaar uit Doetinchem, die na afloop te snel vertrokken was…… dat gebeurt nu niet meer: wie te snel vertrekt heeft pech gehad!

Na afloop van de 24e Oudejaarscrossloop in december 2003 besloot de organiserende “Oudejaarscrossloop commissie” in verband met de terugloop van het aantal deelnemers tot 90 de volgende keer in 2004 een laatste 25e loop met een gouden randje te houden en hier iets speciaal van te maken. Ondanks de vele concurrerende lopen kwamen er toch nog 95 lopers opdagen.

Ondertussen heeft een aantal Vordense lopers, lopend met Trainer Ton ten Have onder de naam Run2Day Runners, hier lucht van gekregen en opperden om de organisatie voortaan over te nemen.
Dit betekende dat de 26e Oudejaarsrossloop op 31 december 2005 door deze groep werd georganiseerd. Hiervoor werd een Stichting Oudejaarscrossloop Vorden opgericht met als doel het organiseren van deze jaarlijkse loop rond eind december. Ondanks de barre weersomstandigheden werden er 132 lopers geteld.

In de opvolgende jaren liep het aantal lopers op naar de 304 in 2009. De loop van december 2010 kon door extreme weersomstandigheden, de wegen en het parcours waren spekglad door de ijzel, helaas niet doorgaan.

De jaren hierna schreven steeds meer lopers in, te weten in de jaren 2011 t/m 2018 en groei van 421 naar 753 lopers, dit laatste is tot nu een record voor deze loop.

In de jaren 2020 en 2021 kon de loop door de corona pandemie niet doorgaan. De organisatie heeft de draad in 2022 weer opgepakt met de 40e Oudejaarscrossloop. Het totaal aantal deelnemers (lopers) is dan weer een mooi aantal van 510.

Han Bruggert – okt 2023