Algemene voorwaarden

 • De deelnemers aan de looponderdelen van de Oudejaars Crossloop verklaren zich bekend en gaan akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
 • De deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie. De deelnemer wordt erop gewezen dat persoonlijke bezittingen en de accommodaties niet worden bewaakt.
 • De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. Tevens dient de deelnemer ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (smalle paden, oneffenheid, modder etc.).
 • Deelnemer mag aan de Oudejaars Crossloop deelnemen indien hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, hij akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en het inschrijfgeld volledig heeft voldaan.
 • Inschrijving voor de wedstrijden is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
 •  Het startnummer met daarin de chip dient u minimaal 30 minuten voor de start van de betreffende afstand op te halen. Het startnummer wordt niet toegestuurd. U mag het startnummer niet vouwen en u dient het zichtbaar aan de voorkant tijdens de crossloop te dragen.
 • Mocht de chip niet werken dan is de organisatie hiervoor niet aansprakelijk.
 • Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst welke via de media en op internet wordt gepubliceerd.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Oudejaars Crossloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • Mocht de crossloop niet door kunnen gaan vanwege COVID maatregelen, dan zullen we u inschrijfgeld minus 3 euro administratiekosten terugstorten op uw rekening!
 • Na voorinschrijven vind er geen restitutie van het inschrijfgeld en de eventuele donatie plaats indien u later besluit om welke reden dan ook om niet deel te nemen aan de Oudejaars Crosloop Vorden.
 • Het is niet toegestaan om spikes te dragen tijdens de crossloop.
 • Het is niet toegestaan om samen met een huisdier mee te doen met de crossloop.